Een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom moeten jongeren in Nederland vanaf 5 jaar naar school, totdat zij een diploma hebben of 18 jaar worden. Dit heet ‘de leerplicht’.  Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school en de kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Deze afspraken staan in de Leerplichtwet.

Ouders zijn strafbaar als zij hun kind zonder toestemming van de schooldirecteur of leerplichtambtenaar thuis houden. Soms kan een kind extra verlof krijgen. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Voor deze gevallen zijn duidelijke richtlijnen waaraan een schooldirecteur zich moet houden om extra verlof te geven. Indien er een ongeoorloofd verzuim is, is de directeur bij wet verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden.