Als school en thuis samen op één lijn zitten, kan de ontwikkeling en het welzijn van het kind centraal staan. Wij hebben daarom regelmatig contact met ouders door o.a. oudergesprekken, het informatiesysteem Parro dat we dagelijks gebruiken en informatieavonden.

Ouders vervullen ook veel andere taken binnen de school. Er is een Medezeggenschapsraad, een Activiteiten Commissie, er zijn verkeersouders, klassenouders, bibliotheekbegeleiders en er zijn nog genoeg incidentele hulpvragen om een activiteit te begeleiden of te rijden.

Wij zijn enorm blij met al deze hulp en proberen gebruik te maken van de talenten van ouders. Ouderhulp is uiteraard niet verplicht, maar wel van harte welkom, want:
                            Samen maken we onze school!