Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Leren begint bij lezen. Kinderen die lezen leuk vinden, gaan meer lezen en worden beter in lezen en in taal. Daarnaast is lezen ook goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Als kinderen dagelijks 15 minuten lezen, vergroot per jaar de woordenschat met 1000 woorden. Dat heeft een positief effect op de leerprestaties bij alle schoolvakken. Zo verlaten de leerlingen beter toegerust de school.

Om die reden is de Dr. Schaepmanschool een structurele samenwerking aangegaan met de Bibliotheek Kampen onder de noemer ‘de Bibliotheek op school’ (dBos). Op school is er een bibliotheek gerealiseerd waar kinderen dagelijks boeken kunnen lenen. Er zijn bibliotheekbegeleiders aanwezig die de kinderen kunnen helpen bij het kiezen van een boek passend bij hun interesse en leesontwikkeling.