De Dr. Schaepmanschool vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevens-bescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid dat binnen heel stichting Aves wordt gebruikt.

Meer informatie over ons privacy beleid vindt u op de website van Aves: http://www.aves.nl/ouders/privacy.html

Tijdens het schooljaar vinden er allerlei activiteiten plaats. Ouders maken hier geregeld foto’s/video’s van. Om privacy redenen vragen wij u nadrukkelijk deze alleen voor intern gebruik te houden en dus niet op sociale media te plaatsen.