De Dr. Schaepmanschool is een katholieke basisschool. Iedereen die deze grondslag respecteert, is welkom op onze school. De school werkt met de oecumenische methode ‘Trefwoord’. Tijdens deze lessen levensbeschouwing begeleiden we kinderen bij het verkennen en bewust worden van hun wereld. Hierbij hebben we het over vragen zoals:

  • Wat is eerlijk?
  • Wat is belangrijk?
  • Hoe willen wij goed samenleven?

Het zijn levensvragen van alle tijden, waarop verhalen uit verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) een antwoord zochten. Deze verhalen en ook eigentijdse bronnen inspireren de kinderen en zetten hen aan het denken om er vervolgens zelf in de klas en in de maatschappij mee aan de slag te gaan. We dagen kinderen uit eigen keuzes te maken en hieraan uiting te geven in hun eigen handelen.