De activiteitencommissie (AC) ondersteunt het team van de Dr. Schaepmanschool bij de organisatie van verschillende activiteiten die plaatsvinden in het schooljaar. De AC bestaat enkel uit ouders/verzorgers van kinderen van de Dr. Schaepmanschool. Het bestaat uit een bestuur, de klassenouders (1 á 2 ouders per klas) en hulpouders (alle andere ouders).

De klassenouder is eigenlijk een soort ‘ambassadeur van de school’. Iemand die het leuk vind om actief betrokken te zijn in een klas van zijn/haar dochter. Daarnaast vergaderen de klassenouders gezamenlijk 4 keer per jaar over schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, Halloween, Koningsspelen waarbij zij het team ook weer zullen ondersteunen.

Om al deze activiteiten mogelijk te maken, wordt ouders eenmaal per jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Dit bedrag is voor schooljaar 2020-2021 vastgesteld op €15,-

De AC heeft als standpunt dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten die uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald worden. Het is immers een vrijwillige ouderbijdrage.