De sociaal-emotionele ontwikkeling is de manier waarop kinderen met zichzelf en anderen omgaan en hoe zij met de gevoelens van zichzelf en anderen omgaan. Bij deze ontwikkeling maken wij gebruik van de methode ‘Kanjertraining’. Deze methode biedt kinderen inzicht en handvatten voor sociale situaties.

De methode gaat uit van 4 verschillende gedragstypen, waarbij alleen de tijger ‘handig gedrag’ gebruikt:

  • De tijger die zichzelf is. De tijger is vriendelijk, te vertrouwen en behulpzaam.
  • Het konijn dat zielig doet. Het konijn is bang en laat over zich heenlopen.
  • Het aapje dat uitlacht. De aap is een meeloper, doet uitsloverig.
  • De vogel die pest. De vogel zoekt ruzie, daagt uit en speelt de baas.

Door kinderen inzicht te geven in deze gedragstypen, kunnen ze hun eigen gedrag en dat van anderen analyseren. Door hen handig (tijger)gedrag aan te leren, krijgen zij handvatten voor verschillende sociale situaties. Hierbij is het vooral van belang dat kinderen dicht bij zichzelf blijven.