De Dr. Schaepmanschool geeft stagiaires van verschillende opleidingen de mogelijkheid om middels een stage te leren over kinderen en het onderwijs. De school werkt nauw samen met de Katholieke Pabo Zwolle en Landstede (mbo) en is een ‘Opleidingsschool’.

Dit houdt in, dat er ieder jaar een stageleergroep van Pabostudenten en een stageleergroep van onderwijsassistenten is. Deze stageleergroep praat over persoonlijke leerdoelen van stagiaires en over de leervraag van de leergroep. Samen vervullen zij gedurende het schooljaar een opdracht voor de school. Zo wordt er met en van elkaar geleerd.

De Dr. Schaepmanschool wil een professionele leergemeenschap zijn. Opleiden in de School is daar een onderdeel van. Deze leergemeenschap zorgt mede voor professionele leerkrachten die met passie voor de klas (blijven) staan.