De Dr. Schaepmanschool en Partou (locatie Triangel) hebben de intentie uitgesproken om intensief samen te gaan werken en om uiteindelijk een Kindcentrum te gaan vormen. Vanuit een gezamenlijk gedragen visie willen we opvang en onderwijs bieden tussen 7.00 uur en 18.30 uur aan kinderen van 0-12 jaar.

Door goed samen te werken kunnen we een veilige, soepele overgang tussen opvang en school creëren. Dit geldt voor kinderen die starten op de basisschool, maar ook voor kinderen die gedurende de dag van opvang naar school (of terug) gaan.

Daarnaast kunnen we kinderen van jongs af aan goed volgen in hun ontwikkeling en hier ons aanbod op aanpassen. Op deze wijze ontstaat er een eenduidige, pedagogische aanpak en educatieve onderwijskundige lijn, waarin we elkaar versterken en samen het beste aan ieder kind bieden.