Mijn naam is Bianca Klappe. Inmiddels werk ik alweer 11 jaar op de Dr. Schaepmanschool. Dit jaar in groep 4 van dinsdag tot en met vrijdag.
Eén keer in de twee weken doe ik de ICT op school. Daarnaast ben ik ook leescoördinator, samen met juf Natasja. Daarbij regelen we bijvoorbeeld de Kinderboekenweek en de Voorleesdagen, maar zijn we ook verantwoordelijk voor leesbevordering en de doorgaande leerlijn op technisch lezen en begrijpend lezen.
Dat kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn, vind ik erg belangrijk in het onderwijs. Op deze manier komen kinderen echt tot bloei.
In mijn vrije tijd mag ik graag bakken en lekker wandelen met de hond.  Ook houd ik erg van muziek en ga graag naar concerten en festivals.