Visie

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en dromen.
De Dr. Schaepmanschool biedt een rijke leeromgeving waarbij we gebruik maken van ieders talenten. Zo zetten we kinderen in hun Leer-Kracht en is leren leuk. Door een goede samenwerking tussen kinderen, ouders, school en andere betrokkenen is optimale groei mogelijk. Als school willen we kinderen een sterke basis voor de toekomst meegeven. 

Ze doen kennis op en leren vaardigheden. We geven ze ook een basishouding voor een leven-lang-leren mee. Als kinderen de Dr. Schaepmanschool verlaten, hebben ze een sterk innerlijk kompas, zodat zij zelf richting kunnen geven aan hun toekomst én daarnaast ook de wereld een stukje mooier willen maken.           

Kinderen horen zich veilig te voelen op school door respect, aandacht en vertrouwen. Daarnaast is goed onderwijs essentieel. Dit vinden we op onze school een vanzelfsprekende basis van waaruit we iedere dag werken. Daarnaast staan er 
3 kernwaarden die centraal staan in onze school:  

                        Leer-Kracht, Samenwerkend en Toekomstgericht.