De leerlingenraad

Op de Dr. Schaepmanschool is er een leerlingenraad. In deze raad mogen kinderen maandelijks meedenken en meepraten over het reilen en zeilen binnen de school. In de raad zitten van de groepen 5 t/m 8 twee klassenvertegenwoordigers die door de klas gekozen zijn. 

Waar passie en talent samenwerken,
kan men een meesterwerk verwachten...

Het is bijzonder te ervaren dat kinderen vaak heel goede oplossingen hebben. Door met elkaar in gesprek te gaan, worden ook deze ideeën kenbaar en kunnen leerlingen actief meehelpen om de school verder te ontwikkelen. Wij zien graag dat kinderen inspirerende en creatieve mensen worden. Individuen die hun dromen waar durven te maken. Dit betekent ook kansen zien binnen je eigen leer- en leefomgeving en je daarvoor in durven zetten.

Alles wat je aandacht geeft, dat groeit!