Overblijven/BSO

Als U gebruik wilt maken van het overblijven, wilt U dan het bijgevoegde inschrijfformulier invullen en aan uw kind meegeven naar school? Het formulier kan tussen de middag van 12.00 uur tot 13.30 uur ingeleverd worden bij een overblijfouder.

Overblijven
De school is verantwoordelijk voor het overblijven. Naast de vaste overblijfkrachten heeft de directeur de eindverantwoording.

Regels m.b.t. het overblijven zijn de volgende:

 1. Overblijven kan incidenteel, opgeven (voor 11.00 uur 's morgens) of vast (altijd bij hele schooldagen) via e-mail adres overblijfschaepman@gmail.com.
 2. Als kinderen incidenteel overblijven wordt per keer afgetekend op de strippenkaart.
 3. Het bedrag graag overmaken op bankrekeningnummer:
  NL72 SNSB 091.53.26.752 onder vermelding van: de naam van uw kind(eren) en de omschrijving "overblijven abonnement 1, 2, 3, 4" of “strippenkaart 5x, 10x”. De bijdrage dient voor 30 september van het betreffende schooljaar te worden overgemaakt. De mogelijkheid bestaat om in twee termijnen te betalen. De 2e termijn dient dan voor 1 december te zijn overgemaakt.
 4. Overblijven duurt van 12.00 u. tot 13.15 uur. Alle kinderen blijven in ieder geval ongeveer 30 minuten binnen voor het nuttigen van de maaltijd. Dit om een hoop onrust en heen en weer geloop tijdens het eten te voorkomen.
 5. Eten en drinken moeten de kinderen zelf meenemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het wel/niet opeten van de meegebrachte etenswaar, bij de opgave kunt U wel vermelden of we extra op willen letten. Regelmatig komen kinderen bij een overblijfouder met de boodschap dat de boterham, het beleg of drinken niet lekker is. 
 6. Kinderen die overblijven mogen tussen de middag, onder toezicht het schoolplein verlaten.
 7. Blijven kinderen niet over terwijl dat volgens opgaaf wel verwacht mag worden, dan dient dat door de ouders of vaste leerkracht aan de vaste overblijfkrachten doorgegeven te worden.
 8. De vaste overblijfkrachten zijn het vaste aanspreekpunt voor de kinderen, ouders en team.
 9. Zijn er herhaaldelijk problemen met een kind tijdens het overblijven en worden waarschuwingen niet ter harte genomen, die tot verbetering moeten leiden, blijven er problemen bestaan, dan neemt de leerkracht of directeur contact op met de ouders.
 10. De overblijfkracht noteert tijdens het eten welke kinderen er overblijven.
 11. Bij droog weer gaan de kinderen naar buiten onder begeleiding van de overblijfkrachten. Bij slecht weer blijven de kinderen in het overblijflokaal.
 12. Buitenspelmateriaal mag naar buiten, maar wordt voor 13.15 uur weer opgeruimd.
 13. Jassen en tassen worden door de kinderen naar hun eigen kapstok gebracht.
 14. Als er met betrekking tot de kinderen die overblijven bijzonderheden zijn, bijvoorbeeld medicijngebruik, allergie etc, worden de ouders verzocht dit te melden aan de overblijfkrachten.

De kosten:

Overblijftarieven per kind  Heel schooljaar (40 wkn)
1 dag per week                      €   65,-   ( Abonnement 1)
2 dagen per week                  € 125,-   ( Abonnement 2)
3 dagen per week                  € 180,-   ( Abonnement 3)
4 dagen per week                   € 230,-   ( Abonnement 4)
Strippenkaart  ( 5X)   €   10,-
Strippenkaart  (10X)    €   20,-


Als u voor uw kind op een later tijdstip voor de rest van het schooljaar in wilt schrijven, neem dan even contact op met de coördinator over de hoogte van de kosten voor het resterende schooljaar.

Betaling:
Per bankrekeningnummer:  NL 72 SNSB 0915 3267 52   t.n.v Pers. Dr Schaepmanschool
Betalingen voor een heel jaar dienen voor 30 september te zijn overgemaakt. Bij betaling in termijnen (2) dient de tweede helft voor 1 december te zijn overgemaakt.
Bij het niet betalen van het overblijfgeld kunnen uw kinderen niet meer overblijven op de dr. Schaepmanschool.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de overblijfregeling, zoals vermeld in dit informatieboekje overblijven.          

Downloaden inschrijfformulier schooljaar 2017-2018! Klik hier!

Als uw kind met strippenkaart komt overblijven moet u dat van tevoren via de mail overblijfschaepman@gmail.com voor 11.00u ’s morgens aangeven.
Als uw kind een keer bij een vriendje/vriendinnetje wil eten, laten we dit alleen toe als er een door de ouder geschreven briefje getoond kan worden aan de overblijfkracht of een @mail. Dit betekent niet dat de overblijfmiddag dan verrekend kan worden. Ook kunt u deze toestemming alvast doorgeven op het inschrijfformulier aangeven.
Indien uw kind door ziekte op de abonnementsdag niet overblijft, kan die dag in (in overleg) worden ingehaald op een andere dag.
Niet gebruikte overblijfdagen aan het einde van het schooljaar worden niet verrekend en kunnen niet worden meegenomen naar een volgend schooljaar.

Het overblijven wordt verzorgd door een aantal overblijfouders, die voor hun inzet een vrijwilligersbijdrage ontvangen. Bovendien willen we ook graag een paar keer in het jaar iets leuks ( bv. Een traktatie) verzorgen voor de kinderen. Verder moet het speelgoed voor het overblijven regelmatig vervangen en aangevuld worden. Suggesties hiervoor zijn altijd welkom. Met vragen kunt U natuurlijk ook bij ons terecht.

Het overblijfteam bestaat uit 5 personen.

Belangrijk !!! Abonnement, Strippenkaart of Eenmalig.

 • Voor een abonnement moet U een inschrijfformulier invullen en inleveren bij een overblijfouder op school
 • Een abonnement is persoonlijk, d.w.z. als er voor een kind een aantal dagen is afgesproken, kunnen die niet ingeruild of gewisseld worden met een ander kind.
 • Afgesproken dagen kunnen in dezelfde week veranderd worden voor een andere dag.
 • Als uw kind een abonnement heeft en hij/zij komt een keer niet , moet u dit even melden. Dit kan telefonisch naar school, middels briefje aan leerkracht of via @mail: overblijfschaepman@gmail.com.
 • Als een kind op een extra dag komt dan het abonnement aangeeft, moet u daar een strippenkaart voor gebruiken.

Om incidenteel te kunnen overblijven moet U een strippenkaart gebruiken!

 • Deze strippenkaart is onbeperkt geldig voor het hele gezin. Als het jongste kind van school gaat en er staan nog strippen op de kaart krijgt U het geld terug. Vraag ernaar bij de coördinator. Deze kaart moet van tevoren gekocht worden, door middel van een overschrijving op rekeningnummer NL72 SNSB 091.53.26.752 ovv strippenkaart en naam Kind(eren)
 • De strippenkaart blijft op school tot deze vol is. U wordt per @mail geïnformeerd als de kaart bijna vol is.
 • Voor een strippenkaart betaald U:
  • € 10,- voor 5 x overblijven
  • € 20,- voor 10 x overblijven

Vragen of opmerkingen over het overblijven.
U kunt met uw vragen en/of opmerkingen over het overblijven altijd terecht bij Ursula Vermeer, zij is de overblijfcoordinatior en vertegenwoordigt de overblijfkrachten in de overblijfcommissie.
Het mailadres is: overblijfschaepman@gmail.com Het is voor ons ook handig om uw mailadres te weten (zie inschrijfformulier) zodat wij met onze vragen of informatie ook bij u terecht kunnen.
Wij wensen uw uw kinderen een plezierig overblijfjaar op de dr Schaepmanschool.

Met vriendelijke groet,
Het overblijfteam.