Oudercontact

Als school en thuis samen op één lijn zitten, kan de ontwikkeling en het welzijn van het kind centraal staan. Wij hebben daarom regelmatig contact met ouders en nemen hier ook de tijd voor. Zo mogen ouders hun kind iedere dag naar school brengen. Door middel van het oudercommunicatiesysteem Parro laten wij wekelijks aan ouders zien wat er in de klas gebeurt.  Op deze manier betrekken wij ouders bij wat er gebeurt op school.

Ouders vervullen ook veel andere taken binnen de school. Er is een Medezeggenschapsraad, een Activiteiten Commissie, er zijn verkeersouders, leesouders en klassenouders. Incidenteel wordt ook hulp gevraagd bij het begeleiden van klassenactiviteiten binnen of buiten de school. Wij zijn enorm blij met al deze hulp en proberen gebruik te maken van de talenten van ouders. Ouderhulp is uiteraard niet verplicht, maar wel van harte welkom, want:

Samen maken we onze school!