Vergaderdata

Vergaderdata 2018-2019
Deze algemene vergaderingen zijn op school en starten om 20.00 uur. Ben je nieuwsgierig? Kom gerust een vergadering bijwonen!

Een week voor de algemene vergadering komt het bestuur bij elkaar om de vergadering voor te bereiden. Heb jij punt(en) die je besproken wilt hebben in de algemene activiteitencommissievergadering, dien ze dan tijdig per mail bij het bestuur in.

Data: