Activiteitencommissie

Wie zijn wij?  
Wij zijn een groep actieve ouders die zich inzet voor verschillende activiteiten, bedoeld voor de leerlingen van onze school.   

Wat doen wij?           
We ondersteunen het team bij het uitvoeren van activiteiten, zoals sinterklaas, Kerst, carnaval, traktatie bij sportactiviteiten. Daarnaast organiseren we ook om het jaar een onder- of bovenbouwfeest. De afgelopen 2 jaar is een groep ouders verantwoordelijk geweest voor het pleinfeest. Ook hebben we in het verleden de wagen voor de lampionoptocht gebouwd.  

Hoe werken wij?        
De opzet van de activiteitencommissie is aan het veranderen. We streven naar het hebben van klassenouders, in de onderbouw 2 per klas en in de bovenbouw 1 ouder. Deze klassenouders vormen samen de spil tussen de klassen en het team. Ze schuiven aan bij de voorbereiding van projecten, vragen andere ouders om hulp bij het uitvoeren van de activiteit en zijn aanspreekpunt van de klas. Afgelopen jaar hebben we 5x vergaderd op school, om de activiteiten te evalueren en te organiseren. Eénmaal per jaar is er een jaarvergadering, voorafgaand aan een algemene vergadering. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. De algemene vergaderingen zijn op school en starten om 20.00 uur. Op de website van school kunt u de vergaderdata vinden.         

Waarmee doen we dit?        
Wanneer u uw kind aanmeldt op school, wordt u automatisch lid van de activiteitencommissie. Een keer per jaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage per kind gevraagd. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone programma behoren en dus niet door het ministerie betaald worden. U ontvangt in het begin van het schooljaar het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Mocht u problemen hebben met de betaling dan kunt u contact opnemen met de penningmeester of met de directeur van de school.

Naast de vrijwillige ouderbijdrage hebben we elk jaar ook acties die geld opbrengen. De opbrengsten die vrijkomen uit deze activiteiten komen weer ten goede aan de leerlingen op school.
De activiteitencommissie beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Het geld wordt gebruikt voor verschillende activiteiten (excl. schoolreisje) op school, maar bijvoorbeeld ook voor schoolshirts en aankleding van het schoolplein.

Het voorlopige bestuur van 2017-2018        acschaepmanschool@gmail.com
Voorzitter:               Magda Feenstra      
Secretaris:               Vacant                                                     
Penningmeester:    Emiel Klein Koerkamp?                 
Algemeen lid:          Caroline Koolschijn                                                 
                                 Rianne ten Klooster