Toekomstgericht

De Dr. Schaepmanschool wil kinderen een sterke, brede basis voor de toekomst meegeven. Dat betekent dat we kinderen niet alleen kennis aanleren, maar ook vaardigheden en een basishouding bijbrengen gericht op ontdekken, ontwikkelen en leren.

Het gaat er niet om dat je beter bent dan anderen,
maar dat je beter bent dan dat je gisteren was.

We willen kinderen wereldwijs maken. Dit doen we door het aanleren van de ‘21st century skills’ (onder andere ICT-vaardig, mediawijsheid, kritisch denken, creatief handelen) en biede de Engelse taal aan in alle groepen. We zetten in op actief burgerschap: Ieder mens is immers onderdeel van de maatschappij en kan zijn steentje bijdragen om de wereld een stukje mooier te maken.

We kunnen de toekomst niet voorspellen,
maar we kunnen ons er wel op voorbereiden!