Samenwerkend

Samenwerken is een belangrijke kernwaarde van onze school. Waar kinderen leren samenwerken ontwikkelen ze gemeenschapszin en leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor de taak en voor elkaar. Vanuit de Kanjertraining wordt ze aangeleerd respect te hebben voor zichzelf en voor de ander. Samen vormen we een maatschappij in het klein.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Ook op andere niveaus is samenwerking zichtbaar. Teamleden werken nauw samen met elkaar en met ouders om gezamenlijk het beste uit ieder kind te halen. Er is een intensieve samenwerking als Opleidingsschool met de Katholieke Pabo Zwolle en Landstede en als Leesschool met de Bibliotheek Kampen. Daarnaast werken we intensief samen met Kinderdagverblijf Partou, waardoor er één doorgaande leerlijn van 0-12 jaar ontstaat. Samen bieden wij het beste aan onze kinderen. Voor ons geldt:

Samenwerken, elkaar versterken!