Kanjerschool

De sociaal-emotionele ontwikkeling is de manier waarop kinderen met zichzelf en anderen omgaan en hoe zij met de gevoelens van zichzelf en anderen omgaan. Bij deze ontwikkeling maken wij gebruik van de methode ‘Kanjertraining’. Deze methode biedt kinderen inzicht en handvatten voor sociale situaties.

 De methode gaat uit van 4 verschillende gedragstypen:

 • De tijger die zichzelf is.                
  De tijger is vriendelijk, te vertrouwen en behulpzaam. 
 • Het konijn dat zielig doet.                        
  Het konijn is bang en laat over zich heenlopen.
 • Het aapje dat uitlacht.                                       
  De aap is een meeloper, doet uitsloverig.
 • De vogel die pest.                                
  De vogel zoekt ruzie, daagt uit en speelt de baas.

Door kinderen inzicht te geven in deze gedragstypen, kunnen ze hun eigen gedrag en dat van anderen analyseren en hun eigen gedrag aanpassen als dat nodig is. Het doel is kinderen aan te leren vooral dicht bij zichzelf te blijven (gedrag van de tijger), omdat dat gedrag helpend is. Eigenschappen van de aap (humor), het konijn (bescheiden), of de vogel (leiderschap) kunnen positief zijn, mits ze op de goede manier (de tijger) worden toegepast.

Tijdens de kanjertraining staan 5 afspraken centraal:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee

Door ons aan deze afspraken te houden, kunnen we het samen fijn hebben.