Identiteit

Trefwoord
De Dr. Schaepmanschool is een katholieke basisschool. De school werkt met de oecumenische methode ‘Trefwoord’. Tijdens deze lessen levensbeschouwing begeleiden we kinderen bij het verkennen en bewust worden van hun wereld. 
Hierbij hebben we het over vragen zoals: Wat is eerlijk? Wat is belangrijk? Hoe willen wij goed samen leven?

Het mooiste dat je kunt worden, is jezelf.

Trefwoord werkt aan de hand van kindvriendelijke thema’s, met per thema als basis een aantal samenhangende Bijbelverhalen. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van liedjes, spiegelverhalen (verhalen gespiegeld aan een Bijbelverhaal, maar in de tijd van nu gezet) en gebedjes. Ze zijn voor ieder kind herkenbaar in de eigen werkelijkheid en daarom voor iedereen waardevol.

Identiteit
Op de Dr. Schaepmanschool is iedereen welkom, indien zij de katholieke grondslag van de school respecteren. Dit is ook terug te zien in de aanmeldingen: ongeveer 25%  van de kinderen is als katholiek aangemeld (daarnaast ook christelijk, islamitisch, boedhistisch of geen geloof).

Kerstviering