Kinderpagina

Door middel van het oudercommunicatiesysteem Parro laten wij wekelijks aan ouders zien wat er in de klas gebeurt en houden we korte communicatielijnen. Dit zijn onderwijsinhoudelijke berichten, foto’s, maar ook praktische informatie. Op deze manier worden ouders meer betrokken bij wat er gebeurt op school, kunnen zij actief deelnemen indien zij willen ondersteunen bij de organisatie en kunnen zij hier makkelijker met hun kind over praten.

Door te werken met Parro hoeven foto’s niet meer via de website gedeeld te worden. Dit sluit aan bij de AVG-wet. Om u toch een beeld te geven van de activiteiten die er in de school plaatsvinden, kunt u hieronder enkele algemene foto’s zien: