Aanmelden voor onze school

Ouders die er over nadenken om hun kind naar de Dr. Schaepmanschool te laten gaan, zijn van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met de directeur en een rondleiding door de school. We adviseren dit onder schooltijd plaats te laten vinden, zodat ouders een duidelijk beeld van de school krijgen en de sfeer kunnen proeven. Na de rondleiding ontvangen ouders informatie over de school en het aanmeld- en inschrijfformulier.

Ouders die besluiten hun kind aan te willen melden op de school, vullen het aanmeld- en inschrijfformulier in en leveren dit af bij de school. Het aanmeldformulier bestaat uit vragen over de ontwikkeling van het kind. Aan de hand van dit formulier moet de school binnen 6 weken bepalen of het de zorg omtrent het kind kan bieden.

Als de Dr. Schaepmanschool de zorg kan bieden, dan wordt het kind ingeschreven op de school door middel van het inschrijfformulier. Ouders krijgen hiervan per mail een bevestiging.
Indien onze school de zorg omtrent het kind niet kan bieden, dan gaat de school met ouders op zoek naar een andere, passende school voor het kind.

Ongeveer 2 maanden voordat het kind 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders om een huisbezoek af te spreken. Tijdens het huisbezoek kan het kind in een vertrouwde omgeving kennis maken met de groepsleerkracht. Ook kunnen ouders vragen stellen en kan de leerkracht het één en ander over de school vertellen. Tevens mag het kind zijn/haar kamer laten zien en worden de wendagen gepland.

Om de overgang naar school geleidelijk te laten verlopen, zijn er ‘wendagen’. Tijdens een wendag komt het kind op school een dagdeel meedraaien. Zo leert het de klas, de leerkracht en de reguliere gang van zaken kennen. Hoe vaak/wanneer en de wijze waarop een kind komt wennen, hangt af van het kind. We proberen hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van het kind en de ouders. Zo proberen we samen een optimale start op de Dr. Schaepmanschool te maken!

Kinderen die al op een andere school zitten en over willen stappen naar de Dr. Schaepmanschool, doorlopen een andere aanmeldprocedure. Hierover kan contact opgenomen worden met de directie.

Voor informatie of het plannen van een kennismakingsbezoek / rondleiding:
Telefoon: 038-3314624
Mail: kbsdrschaepmanschool@aves.nl

Klik hier voor het aanmeldformulier en hier voor het inschrijfformulier.